Szo, jan. 28, 2023
Rendelet száma Rendelet neve
1.

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (I.02.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (I.13.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló 10/2018 (VII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

4.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról

5.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

6. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
7. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati kitüntetésekés díjak alapításáról és adományozásáról
8.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 10. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 11.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

 12. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
 14. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2016 (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
15. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021 (XII.16.) a lakások, helyiségek bérletéről szóló 6/2011. (IV.22.) rendelet módosításáról
16. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII.16.) a szociális igazgatás és szociális ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Please insert your API key for mailchimp.

Image