2022.07.07.

Meghívó 

2022.02.14.

Meghívó

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

2. Az óvoda és bölcsőde felvételi körzetek és általános felvétel időpontjának, módjának meghatározása

3. A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde valamint a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal között megkötött Megállapodás felülvizsgálata

1. Melléklet

4. Bogyiszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

5. A 2022. évi bevételek és kiadások ütemezésének likviditási terve elfogadásáról

6. A polgármester illetményének megállapítása, az alpolgármester költségtérítésének megállapítása

7. A helyi civil szervezetek beszámolója a működési támogatás elszámolásáról, döntés az új civil pályázat kiírásásról

1. Melléklet

8. A 2022. évi közfoglalkoztatás igénybevételéhez benyújtott pályázatok bemutatása, beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatásról

9. Bogyiszló Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés tárgyalása

10. A 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

1. Melléklet

11. Beszámoló a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről

1. Melléklet

12. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről

13. Egyebek

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

5. Melléklet

6. Melléklet

7. Melléklet